Fokrammen Drentse Heideschaap

De Herders van Balloo is sinds 2006 een door de SZH erkend fokbedrijf voor Drentse Heideschapen.

Al sinds de jaren ’80 is Albert Koopman in samenwerking met de Stichting Zeldzame Huisdieren (SZH) bezig om fokdoelen te stellen om het oude type Drentse Heideschaap te bewaren voor de toekomst. In 1986 was de schaapskudde zover gegroeid dat hij in staat was streng te selecteren. Er werden alleen nog goedgekeurde dieren voor de fokkerij ingezet.

Ieder jaar komen de keurmeesters van het stamboek Drentse Heideschaap die de kudde beoordelen en individueel de rammen keuren of ze ingezet kunnen worden als goedgekeurde dekram volgens de normen van het stamboek. Dit stamboek bepaald de uiteindelijke goedkeuring.

Deze aldoor doorgevoerde strenge selectie hebben erin geresulteerd dat de Herders van Balloo ook nu nog trots mogen zijn op een schaapskudde die volledig voldoet aan de strenge selectie.

Veel van de fokrammen worden ook ingezet voor het natuurbehoud in de omliggende gebieden zoals het Meindersveen en Watermolenven waar de rammen zich in de natuur ontwikkelen.

Heb je interesse in onze rammen voor de fokkerij dan kun je ons een bericht sturen middels het onderstaande formulier.

Aanvraag fokrammen Drentse Heideschaap