Stichting Blij met de hei in oprichting
Geplaatst op 18 mei 2020

Stichting Blij met de hei in oprichting

De Raad van Advies van de herders van Balloo gaat de Stichting Blij met de hei oprichten. Doel van de stichting is belangstellenden te informeren over het natuurbeheer op het Balloërveld en de herders te steunen bij hun bedrijfsvoering. 
Met het oog hierop gaat de stichting donateurs werven die - wanneer zij willen - een lammetje kunnen adopteren. De herders gaan de donateurs via diverse activiteiten betrekken bij hun werk. Adoptanten worden regelmatig op de hoogte gehouden van wel en wee van hun lam. 

Achtergrond

Er is een Stichting Vrienden van het Drentse Heideschaap Balloërveld, ooit opgericht met als doel de herders te helpen bij de instandhouding van hun bedrijf. Afgaande op de website zijn donaties aan de stichting bestemd voor de kudde. Verzoeken van de herders om een financiële bijdrage wijst het stichtingbestuur echter al jaren stelselmatig van de hand. Geld van donateurs wordt - anders dan op de site staat te lezen - niet gebruikt voor een tegemoetkoming in de kosten van de kudde en niet ingezet om ziekte in de kudde op te vangen. De stichting keert - via een omweg - slechts 5400 euro per jaar uit voor het weiden van de kudde in het weekend en pot de rest van het geld op. Inmiddels is het 'slapende' vermogen van de stichting opgelopen tot meer dan 130.000 euro. 
Mensen die een lammetje (eigendom van de herders) adopteren worden misleid, doordat ook van hun aan de stichting overgemaakt adoptiebijdrage geen cent aan de kudde ten goede komt. 
De Stichting Vrienden ontwikkelt geen activiteiten voor donateurs.

De herders - hierin gesteund door de Raad van Advies - hebben de Stichting Vrienden gesommeerd haar site in overeenstemming met de werkelijkheid te brengen door alle suggesties te verwijderen dat geld van haar donateurs en begunstigers ten goede komt aan de kudde. Verder verbieden de herders de Stichting Vrienden nog lammetjes voor adoptie aan te bieden. 

Vervolg

De Stichting Blij met de hei is nu het een en ander aan het voorbereiden en zal geïnteresseerden in de mogelijkheden van adoptie of donatie informeren middels onze website en sociale media.